10-րդ դասարան

 Ծրագիր- Հայոց լեզու, գրականություն

Ծրագրի բովանդակային միջուկ

Առցանց ուսուցման նյութեր

Ուսումնական սեպտեմբեր
Ուսումնական հոկտեմբեր
Ուսումնական նոյեմբեր
Ուսումնական դեկտեմբեր
Ուսումնական հունվար—   Ճամբար` «Ուսումնական ձմեռ»
Ուսումնական փետրվար
Ուսումնական մարտ
Ուսումնական ապրիլ
Ուսումնական մայիս
Ճամբար` «Ուսումնական ամառ»