12-րդ դասարան

Ծրագիր- Հայոց լեզու, գրականություն

Ծրագրի բովանդակային միջուկ 

Բառարաններ, թվային գրքեր

Առցանց ուսուցման նյութեր

Ուսումնական սեպտեմբեր
Ուսումնական հոկտեմբեր
Ուսումնական նոյեմբեր
Ուսումնական դեկտեմբեր
Երկրորդ կիսամյակ
12-րդ դասարան, փետրվար(ամփոփում)
Հայ գրականություն-12-րդ դասարան (մարտ)

Реклама