Հայոց լեզու (առաջին կիսամյակի ամփոփում)


Հայոց լեզու

1)   Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում  ը:

1)    Համ-նկնել, ան-նտել, գործ-նկեր, առ-նչվել

2)    Առ-նթեր, հյուր-նկալ, ճեպ-նթաց, նոր-նծա

3)    Գիրկ-նդխառն, մակ-նթացություն, անակ-նկալ, խոչ-նդոտ

4)    Ակ-նդետ, մթ-նկա, հատ-նտիր, վեր-նթաց

2)    Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ձ:

1)    Որ-կալ, տարեդար-, վր-ին, գուղ-

2)    Փղ-կալ, տր-ակ, դեղ-ենի, դեր-ան

3)    Ար-ակուրդ, պախուր-, հանդեր-անք, գլուխկոն-ի

3)    Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում եվ:

1)    Կար-եր, ուղ-ճար, համա-րոպական, դափն-արդ

2)    Վազ-ազ, գեր-արել, հոգ-որդի, տար-երջ

3)    Ալ-որ, ալ-արս, ոսկ-ազ, հ-ասպառ

4)    Որ շարքի բոլոր բառերում չի գրվում  յ:

1)    Իսրա-ել, Կարո-ի, մի-ություն, կրի-ա

2)    Հա-ելի, Ռաֆա-ել, գա-իսոն, ն-արդ

3)    Բամ-ա, վերարկու-ի, ծի-ածան, երգե-ի

4)    Միմ-անց, օվկ-անոց,  միլ-արդ, ժան-ակ

5.Ընդգծված բառերից քանիսո՞ւմ հնչյունափոխություն կա:

Ինչպես մի հեղեղ վեր կենար հանկարծ,                                                                                                 Երկնքիմթնած ամպերից  իջներ,                                                                                                                           Ինչպես փոթորիկ` սաստիկսրընթաց,                                                                                                            Գյուղից սլացան մի խումբ կտրիճներ:

1)   Երկուսում

2)   Երեքում

3)   Չորսում

4)   Բոլորում

6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով:

1)   ալ(կարմիր), բուք(բորան), դեփ(դեղին), կողք(կողքի)

2)   վերև(ներքև), դեմ(դիմաց), դեսից(դենից), մանր(մունր)

3)   գիշեր(ցերեկ), ոչ(ոք), ստեպ(ստեպ), տուն(թանգարան)

4)   ժամ(պատարագ), գնացող(եկող), պատեհ(անպատեհ), առոք(փառոք)

7.Ո՞ր նախադասության  մեջ մեծատառի գործածության սխալ չկա:

1)    Խրիմյան հայրիկն ասաց, որ վաղը ևեթ կկարգադրի, որ Մասիսի հողից, Երասխի ջրից ու Հայաստանի ծաղիկներից մի քիչ վերցնեն և ուղարկեն Վենետիկ:

2)    Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքները` Վան, Բագավան, Կարին, Երվանդաշատ, Վաղարշապատ, Նախիջևան, Արտաշատ, բռնված էին Պարսից զորքով

3)    Վրաց Միհրդատ թագավորը Վարդանի Համհարզին ընդունեց պալատի վեհաշուք դահլիճում թարգմանի ներկայությամբ:

4)    Էմալե պրոֆիլը Ձեր,

Ձեր հակինթ աչքերը բիլ

Ես այսօր կուզեմ երգել,

Որպես մի անհայտ դը Լիլ:

8.Ընդգծված բառերից քանիսո՞ւմ կա հնչյունափոխություն:

Սրտագին  երգերն ինձ միշտ թովել են,

Հրճվանք են տվել ինձ թևավոր,

Բայց նվիրական  Ձեր հորովելը,

Բոլոր երգերից ջինջ է,  խոր:

Իմ մանկությունը վաղուց կորել է,

Վաղուց դարձել է հեքիաթ ու հուշ,

Բայց երբ հնչում է ձեր հորովելը,

Կրկին մանուկ եմ դառնում քնքուշ:

1)    Երեքում

2)    Չորսում

3)    Բոլորում

4)    Երկուսում

9.Ո՞ր բառում վերջին վանկը շեշտված չէ:

1)    Գիշանգղ

2)    Լուսնկա

3)    Երջանկություն

4)    Կարգադրել

10. Ո՞ր նախադասության մեջ կա բառագործածության սխալ:

1)    Ամբոխը, որոշակի հույսեր փայփայելով, խռնվեց հայտնի բարերարի շուրջը:

2)    Ազգային ժողովում քննարկված հրատապ հարցը վերաբերվում էր կրթական համակարգին:

3)    Արտաքուստ իրարից չզանազանվող քույրերը հակոտնյա բնավորությունների  տեր էին:

4)    Խորապես ընդունելով իր սխալը`Հայկը փորձում էր քավել մեղքերը:

11.Ընդգծված բառերից որի՞ գործածությունը փոխաբերական իմաստով չէ:

1)    Եվ քարավանը Աբու-Լալայի…

Հանգիստ, միաչափ քայլում էր առաջ հեզ լուսնկայի շողերի միջով:

2)  Մենք համառ ոսկուն ստիպում էինք նաև մայրանալ,

Դառնալ դիցուհու արձան անթերի:

3)    Բազմած լուսնի նուրբ  շողերին,

Հովի թևին  թռչելով`

Փերիները սարի գլխին

Հավաքվեցին գիշերով:

4)    Ու թեև որպես մի մահկանացու պիտի վախճանվեմ,

բայց այս մատյանի հարակայությամբ կմնամ անմահ:

12.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են հականիշներ:

1)    Անհողդողդ-երերուն, քնքուշ-վեհ, վեհանձն-ստոր

2)    Խոժոռվել-ժպտալ, բանուկ-սակավագնաց, առաթուր-անջրպետ

3)    Զարդարուն-անպաճույճ, օրինական-ապօրինի, ջրարբի-անջրդի

4)    Դալար-բարակ, լայնարձակ-անձուկ, տկար-վատառողջ

13.Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են հոմանիշներ:

1)    Հուսահատվել-վհատվել, շտապել-աճապարել, սպրդել-սողոսկել

2)    Սիգաճեմ-վեհանձնյա, երեց-ավագ,  սովորույթ-ավանդույթ

3)    Ունայն-դատարկ, զվարթ-խինդ, այլակերպ-տարաբնույթ

4)    Հրահանգ-ցուցում, մայրամուտ-արշալույս, շեղում-խոտորում

14.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են հոմանիշներ:

1)    Հավակնորդ, հավակնոտ, հանդուգն, նախանձոտ

2)    Մուճակ, մաշիկ, մակույկ, հողաթափ

3)    Յուրովի, ինքնին, յուրային, ինքնաբերաբար

4)    Մանրավաճառ, առևտրական, փերեզակ, չարչի

15.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են անհոդակապ:

1)    Գարեջուր, պարընկեր, հայազգի

2)    Հատընտիր, ադամորդի, աղեխարշ

3)    Ազգընտիր, բազկաթոռ, փոշեհատիկ

4)    Սերմնագռավ, արքայազն, կարճալիք

16.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են հոգնակին կազմում  ներ  վերջավորությամբ:

1)    Ամսագիր, ֆիդայի, երկտող, խաղաթուղթ

2)    Պատճեն, արձակագիր, ռուս, հանքափոր

3)    Մեծատառ, օրինագիծ, հողամաս, նախագահ

4)    Ժամկետ, վայրէջք, նստացույց, վագր

17.Ո՞ր նախադասության մեջ թվականի կազմության սխալ կա:

1)    Ընտրվեցին հինգ մարզիկներ`հետագա մրցումներին մասնակցելու համար:

2)    Աշակերտներն բաժանեցին երկուական տետր:

3)    Մեզանից երեքը մեկնեցին գյուղ, մյուսները մնացին քաղաքում:

4)    Նա այդ առարկայից առաջի անգամ է հինգ ստանում:

18.Ո՞ր նախադասության մեջ չկա դերանուն:

1)    Գավառական փոքրիկ քաղաքում ավտոմեքենա տարին մեկ է երևում, իսկ փողոցներում էլ մարդ չկա:

2)    Մայրը, վերջալույսի արևի շողերից աչքերը ձեռքով ծածկելով, նայում էր կածանի կեռումեռ պտույտին և սպասում, թե երբ են երևալու հարսն ու աղջիկը:

3)    Ակսել Բակունցն առասպելի հերոսի պես ընդամենը մի քանի տարում սովորական գյուղթղթակցից դարձավ հայ մեծ գրող:

4)    Առաջին երկու շաբաթը շատ արագ անցավ, նորեկները սովորեցին գյուղին, և ամեն ինչ մտավ հունի մեջ:

19.Ո՞ր նախադասության մեջ է ընդգծվածը բացահայտիչ:

1)    Որպես  տաղանդավոր նվագավարի` Գրիգոր Գրիգորյանին շատ երկրներում են ճանաչում:

2)    Նա շատերին էր ներկայացրել իր` բնագիտության ձեռնարկը:

3)    Ներս մտավ մի երիտասարդ կին`աչքերի տարօրինակ փայլով, կտրուկ շարժումներով:

4)    Ոչ մեկին չէին հետաքրքրում նրա զգացմունքները, գեղեցիկ ապագայի հույսերը:

20.Ո՞ր նախադասությունն է կրավորական կառուցվածքի:

1)   Մասրենին կախված է ժայռի եզրից:

2)   Նա հաջողությամբ թաքնվեց իրեն հետապնդողներից:

3)   Հակոբը բաժանվել էր իր ծնողներից:

4)   Գիշերվա անակնկալ դեպքից ցնցվել էր Նոր Ջուղան:

21.Համարակալված բառերում  բաց թողած տառերը պատասխանների ո՞ր շարքում են ճիշտ նշված:

Խե-դուկ(1) տոթ էր: Լաջվար-(2)  երկնքում ամպի ոչ մի ծվեն չկար: Միջօր-ին(3) մեքենան շրջանցեց  կոր-նթարդ(4) բլրակը: Դիմացը ծփաց ականակի- (5)լճակը: Ճանապարհորդ մարդկանց տրամադրությունը գիր-(6)  փոխվեց: Կանգնեցին խորանարդաձև մի տան մոտ: Մանկության բնօ-անի(7) մասին խոսելիս Հակոբը սփր-նում էր(8), սիրտը` թ-րտում(9), չէր կարողանում  ձե-բազատվել(10) հոգին կրծող ցավից:

1)    1-ղ, 2-թ, 3-է, 4-ը, 5-թ, 6-գ, 7-ր, 8-տ, 9-պ, 10-ռ

2)    1-ղ, 2-դ, 3-ե, 4—, 5-տ, 6-թ, 7-րր, 8-թ, 9-պ, 10-ր

3)    1-խ, 2-դ, 3-ե, 4-ը, 5-տ, 6-թ, 7-ր, 8-թ, 9-փ, 10-ր

4)    1-խ, 2-թ, 3-ե, 4—, 5-տ, 6-դ, 7-րր, 8-տ, 9-փ, 10-ռ

22.Ընդգծված բառերից քանի՞սն են գործածված փոխաբերական իմաստով:

Գետ էր, գետափ էր, անտառ էր, հով  էր,                                                                                                     Սունկի բուրմունքից  կեչին գինով  էր,                                                                                                                    Կեչին չոքել էր արահետին                                                                                                                   Եվ կարծես մի քիչ գույնը գցել էր…                                                                                                                                                                   Անձրևն իր խոսքը ասել-պրծել էր,                                                                                                                                        Ձայնը տվել էր պղտոր գետին:

1)    Չորսը

2)    Երեքը

3)    Բոլորը

4)    Երկուսը

23.Ո՞ր շարքում չկա բառիմաստի սխալ բացատրություն:

1)    Ճրագալույց-ճրագները հանգցնելը, խայտաբղետ-գույնզգույն պուտեր ունեցող

2)    Այպանել— մեղք գործել, երկնուղեշ-դեպի երկինք ձգվող ճյուղերով

3)    Մեղանչել-մեղք գործել, երկնուղեշ-դեպի երկինք ձգվող ճյուղերով

4)    Մորի-մորենու պտուղը, դիպակ— որևէ ստեղծագործության հատված

24.Ձախ շարքում տրված բառերից չորսը համապատասխանում են աջ շարքի բառակապակցություններին: Ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ:

ա)մատուռ 1)աստիճանների ձող
բ)բուրվառ 2)հեթանոսական տաճար
գ)բազրիք 3)խնկարկելու անոթ
դ)նշխար 4)փոքրիկ եկեղեցի
ե)մահյան

1)      ա-4,բ-1,դ-3, ե-2,

2)      ա-4,բ-3, գ-1, ե-2,

3)      ա-2,բ-3, գ-1, ե-4,

4)      ա-4,բ-3, գ-1, դ-2,

25.Ո՞ր նախադասության մեջ չկա բառագործածության սխալ:

1)    Ես մեր ընդհանուրի շահը ավելի բարձր եմ գերադասում, քան իմ անձնական շահը:

2)    Վնասվածքը նրան թույլ չտվեց այնպես գործելու, ինչպես նախօրոք ծրագրավորված էր

3)    Մեր մարզիկների ստացած մեդալների քանակը բավական լուրջ է:

4)    Աշակերտները պատրաստակամություն հայտնեցին շաբաթօրյակին մասնակցելու:

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s