Խոսքի մշակույթ( մեթոդական նկարագրություն)


 Ծրագիրն ունի գործնական –կիրառական  բնույթ  և  գիտելիքների  ու  կարողությունների  տարբեր  պաշար  ունեցող  սովորողներին  հետաքրքրությամբ աշխատելու ցանկություն և հնարավորություն  կընձեռի:  Տեսական և ուսուցողական նյութերը,  ճանաչողական, զարգացնող բազմաբնույթ գործնական աշխատանքները, ՏՏ միջոցների օգտագործումը,  ուսուցման ժամանակակից մեթոդներն ու հնարները դասավանդողին հնարավորություն կտան  կազմակերպելու խոսքի մշակույթի ուսումնական  գործընթացը: Реклама