Նորից տանը. Նեմրութ


Արև արքայի սրբավայրը Կյախտա (Նեմրութ սար) Բարձունք է Տավրոսի լեռնաշղթայում՝ հնագույն Կոմմագենե երկրում: XIXդ. Նեմրութ լեռան վրա հայտնաբերվել է Կոմմագեննի Անտիոքոս Առաջին Երվանդունի թագավորի (մ.թ.ա. 69-34) կառուցած դամբարանաբլուր սրբավայրը, որի արևելյան և արևմտյան կողմերի արհեստական հարթակներին դրված են արձաններ, բարձրաքանդակներով ու արձանագրություններով այլ կոթողներ: Դեպի հարթակները տանում է սալահատակ ճանապարհ: Երվանդունի ծագումով Անտիոքոս արքան՝ Տիգրան … More Նորից տանը. Նեմրութ