Ուսումնահայրենագիտական ճամփորդություն Սյունիքի մարզ


Ուսումնահայրենագիտական ճամփորդություն Սյունիքի մարզ  Ժամկետը- ապրիլ Մասնակիցները-ավագ դպրոց-վարժարանի սովորողներ, դասավանդողներ, ծնողներ

Բարձունքների նվաճում — «Լեռան գագաթին օրն ուշ է մթնում…»


Մայիսի 28 Ժամը 8:30 — 20:00 Երթուղին Երևան-Գառնի-Խոսրովի անտառ- Կաքավաբերդի բարձունք- Աստղիկի ջրվեժ-Վահագնի ջրվեժ- Երջանկահովիտ- Բայբուրդի տեղամաս- խոնահված եկեղեցի- Գառնի-Երևան Նպատակը— Ճանաչողական ջրվեժները- Աստղիկի, Վահագնի Բարձունքի հաղթահարում- քայլարշավ Կաքավաբերդ քայլարշավ Երջանկահովիտ  Ֆոտոպլեներ Խոնարհված եկեղեցիներ Նախագիծ «Գետը բնակավայրում» ա. գետի կամուրջները բ. գետափի նստարանները գ.  ցուցանակները դ. գետափին ընթերցանության անկյուններ- ընթերցողական նախագիծ