Բարձունքների նվաճում — «Լեռան գագաթին օրն ուշ է մթնում…»


Մայիսի 28 Ժամը 8:30 — 20:00 Երթուղին Երևան-Գառնի-Խոսրովի անտառ- Կաքավաբերդի բարձունք- Աստղիկի ջրվեժ-Վահագնի ջրվեժ- Երջանկահովիտ- Բայբուրդի տեղամաս- խոնահված եկեղեցի- Գառնի-Երևան Նպատակը— Ճանաչողական ջրվեժները- Աստղիկի, Վահագնի Բարձունքի հաղթահարում- քայլարշավ Կաքավաբերդ քայլարշավ Երջանկահովիտ  Ֆոտոպլեներ Խոնարհված եկեղեցիներ Նախագիծ «Գետը բնակավայրում» ա. գետի կամուրջները բ. գետափի նստարանները գ.  ցուցանակները դ. գետափին ընթերցանության անկյուններ- ընթերցողական նախագիծ  

Նախագիծ «Սփյուռքահայ պոեզիա»


Սփյուռքահայ պոեզիա Նախագծի նպատակը  սփյուռքահայ և արևմտահայ գրականություններ, լեզու,   տարբերությունները Սփյուռքահայ հեղինակներ  Սևդա Սևան,  Մատթեոս  Զարիֆյան, Ռուբեն Սևակ   Վահե Գոդել Պոեզիայի ընկալման հմտություններ