9-րդ դասարան

Ծրագիր- Հայոց լեզու, գրականություն
Ծրագրի բովանդակային միջուկ
Առցանց ուսուցման նյութեր
Բառարաններ, թվային գրքեր

Ուսումնական սեպտեմբեր
Ուսումնական հոկտեմբեր  
Ուսումնական նոյեմբեր 
Ուսումնական դեկտեմբեր
Ուսումնական հունվար
Ուսումնական փետրվար
Ուսումնական մարտ
Ուսումնական ապրիլ
Ուսումնական մայիս

Реклама