Լևոն- Զավեն Սյուրմելյան /levon-zaven-syurmelyan/


Ցայգային Պիտի սիրեմ, պարմանի Հին իշխանի մը նըման, Հիւանդ հոգին՝ քրմական Աղջըկան մը պարուհի։ Հին իշխանի մը նըման, Ես ընե՜մ սիրտըս վայրի՝ Աջըկան մը պարուհի Շընորհներուն խնկաման։

Ավանդություններ. եկեղեցիներ


Ճարտարապետությունը արվեստի հնագույն տեսակներից մեկն է: Մարդն իր գոյության ամենահնագույն ժամանակներից սկսած անընդհատ կառուցել է.կառուցել է տուն, ճանապարհ, հրապարակ, դամբարան, տաճար և բազմաթիվ այլ շինություններ: Տարբեր ժամանակներում, տարբեր ժողովուրդներ ստեղծել են ճարտարապետական հրաշալի կոթողներ, որոնք այսօր զարմացնում են ոչ միայն իրենց գեղեցկությամբ, այլև շինարարական տեխնիկայով: Մեզ են հասել հնագույն բազմաթիվ կառույցներ, որոնք մինչև օրս էլ … More Ավանդություններ. եկեղեցիներ