ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ


3 Սույն օրենքով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քաղաքականության հիմնական դրույթները, կարգավորվում են լեզվավիճակը, պետական իշխանության եւ կառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների լեզվահարաբերությունները: Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, որը սպասարկում է հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտները: Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է: Հայաստանի Հանրապետությունն աջակցում է իր … More ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ

Ստուգում-2


Ստուգում-2 1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ձ. 1) ար-ակ, բար-ր, փո-խ, ընթա-ք 2) ար-ունք, դեղ-ան, փոր-, ար-ան 3) բար-, դեր-ակ, հար-ակվել, դաղ- 4) դեղ-անիկ, պախուր-, օ-աձուկ, վր-ին 2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ղ. 1) զմրու-տ, դրա-տ, դե-ձ, ա-քատ 2) կ-տար, պանդու-տ, վա-ճան, գա-տնի 3) բա-տ, թ-կի, բո-կ, խրո-տ 4) սանդու-ք, խե-դել, … More Ստուգում-2

Ստուգում 1.


 Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում է. ան-, երբևից-, մանր-, վայր-ջք, լայն-կրան, առօր-ական, ան-ական, այժմ-ական, ինչև-, գոմ-շ        2.Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում հ. արհամար-անք, ամպ-ովանի, խոնար-ում, բարեշնոր-, ապաշխար-անք, արհավի-րք, ընդ-ամենը, ընդ-անուր, մանադազգա-, հեթ-եթալ        3.    Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում ք. բարվո-, գո-նոց, գո-ավոր, ջրապապա-, … More Ստուգում 1.

Շտեմարա՞ն, թե՞…պատուհաս


Հայոց լեզվի և հայ գրականության 2012-2013 ուստարվա պետական ավարտական և միասնական քննություների շտեմարանի առաջին մասն արդեն պատրաստ է: Չզլանանք և խոստովանենք, որ շտեմարանի հեղինակային խումբը համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է, իրոք, մեծածավալ գործ կատարել: Սակայն աշխատանքի արժեքը նվազում է գուցե անխուսափելի թերացումների ու սխալների պատճառով, որոնց մի զգալի մասը կարող ենք բացատրել ( բայց ոչ … More Շտեմարա՞ն, թե՞…պատուհաս