Նախագծերով ուսուցման ստուգատես (ապրիլի 3-7)


1. Նախագիծ «Թարգմանական ստուգատես» Թարգմանական գործը շատ կարևոր նշանակություն ունի ուսուցման մեջ: Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակ դասավանդողն էլ,  սովորողն էլ թարգմանիչ են. նրանք  սովորաբար թարգմանում են տարբեր դասընթացների ծրագրերով անհրաժեշտ ուսումնական նյութեր՝ իր համար, ընկերների համար, իր ընտրությամբ կամ դասավանդողի առաջարկով։

Ուսումնական նախագիծ- Վահան Տերյան (12-րդ դասարան)


Իմ Տերյանը Տերյանը ժամանակակիցների հուշերում «Հայ գրականության գալիք օրը» հոդվածի վերլուծություն «Հոգևոր Հայաստան» հոդվածի վերլուծություն Վահան Տերյանի անծանոթ նամակը Նամականի «Մթնշաղի անուրջներ» ժողովածուն  «Երկիր Նաիրի» ժողովածուն Սիրո տերյանական ըմբռնումը Վահան Տերյանի մասին