Առաջադրանք-2-րդ կիսամյակ (hայոց լեզու)


Ո՞ր նախադասության մեջ չպետք է դրվի բութ (նախադասությունները կետադրված չեն): 1) Բրուտը ոսկորի ծայրը սրբում է թևով և գծում ով գիտի որպիսի քարանձավաբնակ մարդու խազ: 2) Այդ տափարակը վերջանում է  մի   մեծ ծովով և ծովն անվերջ է ու հունաց մեծերի բանաձևը անքննելի: 3)Գիտաժողովում բացման խոսքով հանդես եկավ ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը ողջունելով միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին … More Առաջադրանք-2-րդ կիսամյակ (hայոց լեզու)